Drôt z vysokopevnostnej zliatiny Invar

  • Drôt z vysokopevnostnej zliatiny Invar

    Drôt z vysokopevnostnej zliatiny Invar

    Zliatina Invar 36, tiež známa ako zliatina invar, sa používa v prostredí vyžadujúcom veľmi nízky koeficient rozťažnosti.Curieov bod zliatiny je približne 230 ℃, pod touto hodnotou je zliatina feromagnetická a koeficient rozťažnosti je veľmi nízky.Keď je teplota vyššia ako táto teplota, zliatina nemá magnetizmus a koeficient rozťažnosti sa zvyšuje.Zliatina sa používa hlavne na výrobu dielov s približnou konštantnou veľkosťou v rozsahu teplotných zmien a je široko používaná v rádiu, presných prístrojoch, prístrojoch a iných priemyselných odvetviach.